Palokatkoässät PelastussuunnitelmaMiksi maksaisit vuosimaksuja verkkopelastussuunnitelmasta?


Palokatkoässät Pelastussuunnitelma on muokattavassa PDF-muodossa, jolloin kiinteistön tietojen päivittäminen onnistuu vaivattomasti suoraan dokumenttiin – ilman vuosimaksuja!
Palokatkoässät Pelastussuunnitelma on turvallisuusasiantuntijamme laatima, kiinteistökierroksen perusteella juuri kyseiseen kohteeseen räätälöity kuvallinen pelastussuunnitelma.


Pelastussuunnitelma täyttää pelastuslain (379/2011) sekä valtioneuvoston asetus pelastustoimesta (407/2011) vaatimukset. Pelastussuunnitelma tulee lakisääteisesti laatia muun muassa seuraaviin kohteisiin:
 • Asuinrakennuksiin, joissa on vähintään kolme asuinhuoneistoa
 • Työpaikkatiloihin, joissa työntekijöiden ja samanaikaisesti paikalla olevien muiden ihmisten määrä on yleensä vähintään 50
 • Ravintoloihin ja vastaaviin tiloihin, joissa yli 50 asiakaspaikkaa
 • Myymälöihin jotka ovat pinta-alaltaan yli 400 neliömetriä
Paloviranomainen edellyttää, että kiinteistön asukkaille/käyttäjille on tarjottu mahdollisuus tutustua pelastussuunnitelmaan. Tämän lisäksi edellytetään, että asukkaille on jaettu tiivistelmä toimintaohjeista.


Palokatkoässät Pelastussuunnitelmalta asiakas voi odottaa seuraavia ominaisuuksia:
 • Asiantuntijan laatima, täyttää kaikki lakisääteiset vaatimukset
 • PDF-muodossa --> EI VUOSIMAKSUJA
 • Muuttuvat tiedot kaikki yhdellä, muokattavalla PDF-sivulla
 • Voidaan tallentaa ei-muokattavaan PDF-muotoon jaettavaksi kiinteistön asukkaille/käyttäjille esimerkiksi taloyhtiön verkkosivuille
 • Kuvallinen, kohteen tietojen mukaan räätälöity pelastussuunnitelma
 • Linjaa asukkaiden oikeudet ja velvollisuudet kiinteistön käyttöön liittyen
 • Pelastussuunnitelma on samalla opas kiinteistön kaikkien tilojen turvalliseen käyttöön, järjestyssääntöihin sekä asumisviihtyvyyteen
 • Sisältää asukkaille jaettavan A4-turvaohjeen suomeksi ja englanniksi

Tarjouspyynnöt
Turvallisuusasiantuntija Joonas Hietala
Puh. 040 760 1956
joonas.hietala@palokatkoassat.fi