Palokatkoässät PaloturvallisuuskartoitusMitä kiinteistössämme tapahtuisi, jos jossain sen tilassa syttyisi tulipalo?
Onko paloturvallisuudesta huolehdittu parhaalla mahdollisella tavalla?
Täyttääkö kiinteistömme kaikki paloturvallisuuden lakisääteiset vaatimukset?


Pelastuslain (379/2011) mukaan kiinteistön omistajan, haltijan sekä toiminnanharjoittajan tulee huolehtia onnettomuuksien ehkäisemiseksi seuraavista asioista:
 • Tulipalon syttyminen tahallisesti tai vahingossa sekä sen leviämisen uhka on vähäinen
 • Kiinteistön asukkaat ja käyttäjät pystyvät poistumaan rakennuksesta turvallisesti
 • Pelastustoiminnan edellytykset ovat parhaalla mahdollisella tavalla huomioitu

Suomen Rakentamismääräyskokoelma E1 Rakennusten paloturvallisuus mukaan rakennus tulee jakaa eri käyttötavan mukaisiin palo-osastoihin (esim. huoneisto, porraskäytävä, varasto, liiketila):
 • Tulipalon ja savun leviämisen rajoittamiseksi
 • Poistumisen turvaamiseksi
 • Pelastus- ja sammutustoiminnan helpottamiseksi
 • Omaisuusvahinkojen rajaamiseksi

PALOKATKOÄSSÄT PALOTURVALLISUUSKARTOITUS

Paloturvallisuuskartoitus on kiinteistön ja sen alueiden kokonaisvaltainen palo- ja pelastusturvallisuuden kartoittamispalvelu Palokatkoässien turvallisuusasiantuntijan suorittamana.

Palvelu sisältää seuraavat tarkastuskohdat:
 • Palo-osastojen väliset läpiviennit näkyviltä sekä piilossa olevilta osin (esim. nostettavien alakattorakenteiden takaa) yleisissä tiloissa, teknisissä tiloissa sekä liiketiloissa
 • Palo-ovien ovipumppujen sulkeutuminen ja salpautuminen sekä palo-ovien tiiveys
 • Poistumisturvallisuus porraskäytävissä sekä vastaavissa tiloissa
 • Palokuormat ulko- ja sisäalueilla
 • Pelastustien kunto ja opasteet
 • Pelastustoiminnan edellyttämät teknisten tilojen reittiopasteet
 • Alkusammutuskaluston määräaikaistarkastukset (käsisammuttimet, palopostit)
 • Turvatekniikan (paloilmoitin, savunpoisto, turvavalojärjestelmät) toimintakunnon sekä lakisääteisten huoltojen sekä dokumenttien tarkastaminen
 • Yleinen asumis- ja rikosturvallisuuden kartoittaminen
 • Suositukset palovaroittimien sekä käsisammuttimien sijoittamisesta
 • Täyttää pelastuslain edellyttämän vuosittaisen vaarojen ja riskien arvioinnin vaatimukset
Kartoituksesta toimitamme tilaajalle kuvallisen raportin havaituista turvallisuushuomioista lakiviitteineen. Raportin perusteella pystymme tarjoamaan turvallisuushuomioiden kuntoon saattamisen kustannustehokkaaseen hintaan.

Tarjouspyynnöt
Turvallisuusasiantuntija Joonas Hietala
Puh. 040 760 1956
joonas.hietala@palokatkoassat.fi


Samalla kohdekäynnillä voidaan myös toteuttaa seuraavat lisäpalvelut:
 • Palokatkoässät pelastussuunnitelma, pyydä tarjous yhteistilauksesta
 • Väestönsuojan tiiveyskokeen edellytysten tarkastaminen