Palo-ovet ovat merkittävä tekijä palo-osastoinnissa ja omalta osaltaan hidastavat tai estävät myrkyllisten savukaasujen leviämistä palotilanteissa. Palo-oven tehtävä on myös rajoittaa tulipalon leviämistä hätäpoistumiskäytäviin. Palo-oven tarkoitus on kestää palotilanteessa puolet rakenteiden vaaditusta palonkestominuuttimäärästä. Esim. rakenteen palonkesto EI60, jolloin palo-oven palonkesto on EI30 (minuutteja).

Merkittävimpiä puutteita palo-ovissa ovat:

  • Rakenteellinen puutteellisuus, ei kestä palotilanteessa
  • Palo-oven saumat eivät ole pitävät
  • Palo-ovi ei toimi halutulla tavalla
  • Palo-oven merkintä puutteellinen
  • Palo-oven käyttöikä sekä -tarkoitus on puutteellinen

Suoritamme kiinteistöihin, teollisuuslaitoksiin, sairaaloihin sekä yksityisille palo-ovien tiivistyksiä sekä parannamme niiden palonkestävyyttä. Samalla korjaamme myös palo-oven ympäröivien rakenteiden palo-osastoinnin. Tästä esimerkkinä, palo-ovien yläpuolisen alakaton päällä olevan rakenteen kunto on syytä tarkastaa sekä korjata.

Käytössämme on alan johtavat sekä tyyppihyväksytyt tuotteet:

  • Intumex-palotiivisteet
  • Intumex-palolaminaatit
  • Marvon-palotiivisteet

Tilaa arviokäynti kohteeseesi:

Jani Juutilainen, puh: 040-716 8595, jani.juutilainen@palokatkoassat.fi